Przejdź do treści

W kolejnym poście przedstawiamy kod źródłowy jednego z naszych przykładowych formularzy interaktywnych, który pozwala na wydruk spersonalizowanej historii wizyt pacjenta. Aby móc wyświetlać formularz w miejscach aplikacji mMedica związanych z pacjentem należy przypisać go do grupy Pacjent (ustawienie to jest dostępne w miejscu wprowadzania formularza, ścieżka Księgi i raporty > Formularze, po naciśnięciu przycisku Nowy).

{view wizyta CUWIZYTA q.wiz_id_pac={param pacjent/id_pac} ORDER BY wiz_data_od DESC}

<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;" />
  <style type="text/css">
   .bold {font-weight: bold;}
   .center {text-align: center;}
   .clean {margin: 0; padding: 0;}
   .left {float: left; text-align: left;}
   .right {float: right; text-align: right;}
   .text {word-wrap: break-word;}
   .wrap {white-space: pre-line;}
  </style>
 </head>
 <body>
  {loop}
  <span class="left">Kod res. cz. VII:</span><br>
  <span class="left">{field wiz_komorka_nazwa}</span>
  <br><br>
  <h4 class="center">Wizyta</h4>
  <span class="left">Pacjent: {field pac_nazwisko} {field pac_imiona}</span>
  <span class="right">
   <span>PESEL: {field pac_pesel}&nbsp;&nbsp;</span>
   <span>Data ur.: {field pac_data_ur}</span>
  </span>
  <br><br>
  <span class="left">Data: {field wiz_data_od} od godz. {field wiz_godz_od} do godz. {field wiz_godz_do}</span>
  <br>
  <span class="left">Realizujący: {field wiz_lekarz}</span>
  <br><br>
  <span class="bold left">Wywiad</span><br>
  <span class="text wrap">{field wiz_wywiad field_match=(\n);field_replace=<br>}</span>
  <br><br>
  <p>
   <span class="bold left">Rozpoznania</span><br>
   <span class="bold">{field wiz_rozp_glowne_kod} - {field wiz_rozp_glowne_nazwa}</span>
   {field wiz_rozp_dodatkowe field_match=(.*);field_replace=<p class="clean">$1</p>}
  </p>
  <span class="bold left">Procedury</span><br>
  <span>{field wiz_procedury}</span>
  <br><br>
  <span class="bold left">Świadczenie</span><br>
  <span>{field rozl_kod_jedn_nazwa}</span><br>
  <span>Liczba wykonanych jednostek: {field rozl_waga_efekt}</span>
  {endloop}
 </body>
</html>

Tagi

Dodaj komentarz

Czysty tekst

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
 • Adresy web oraz email zostaną automatycznie skonwertowane w odnośniki