Przejdź do treści
Obraz
Biurko z laptopem

Cechy

 • Rejestracja pacjenta - umożliwia wprowadzenie danych pacjenta (pesel lub inny identyfikator, nazwisko, imię, data ur., adres, telefon, email). W wypadku nie wprowadzenia peselu lub innego identyfikatora zostanie wygenerowany losowy ciąg znaków jako identyfikator pacjenta.
 • Rejestracja badania - umożliwia wprowadzenia danych nowego badania (co najmniej planowanej daty wykonania badania, stacji dicom, pacjenta przypisanego do badania, co najmniej jednej procedury). W wypadku wprowadzenia więcej niż jednej procedury ilość wygenerowanych nowych zleceń odpowiada ilości procedur.
 • Terminarz - prowadzenie harmonogramu zaplanowanych badań.
 • Opis badania - po wykonaniu badania, lekarz opisujący może wykonać opis oraz opatrzyć go podpisem elektronicznym.
 • Wydawanie wyników badań - system umożliwia nagrywanie płyt CD wraz z opisem badania.
 • Raporty statystyczne - dostępne zestawienia wykonanych badań i opisów oraz pacjentów, wraz z możliwością definiowania własnych raportów.
 • Integracja - system można bezproblemowo zintegrować z popularnymi stacjami diagnostycznymi, duplikatorami płyt CD oraz innymi systemami RIS lub HIS.

Zalety

 • System dostępny jest na stacjach roboczych całkowicie przez przeglądarkę, część serwerowa może zostać zainstalowana na dowolnym systemie operacyjnym obsługującym PHP i bazę danych PostgreSQL.
 • Nielimitowana liczba użytkowników, można utworzyć dowolną liczbę użytkowników różnych typów.
 • Małe wymagania sprzętowe, system można uruchomić nawet na minikomputerze Raspberry Pi 2.
 • Centralne zarządzanie systemem, system posiada zaawansowany panel administracyjny.
 • Edycja danych - możliwość dowolnej edycji danych z poziomu interfejsu administracyjnego,
 • Wyszukiwarka danych umożliwia odszukanie pacjentów, badań lub opisów wg ściśle zdefiniowanych kryteriów.
 • Wbudowany system PACS, możliwość integracji z dowolnym systemem PACS dostępnym na rynku.
 • Cena, do 10 razy tańszy w zakupie i eksploatacji niż pozostałe dostępne komercyjne rozwiązania.
Obraz
Elektroradiolog