Przejdź do treści

Aplikacja mMedica pozwala na definiowanie szablonów dokumentów z polami uzupełnianymi danymi pobieranymi z bazy danych. Funkcjonalność ta została nazwana formularzami interaktywnymi. W menu aplikacji dostęp do listy wszystkich formularzy jest możliwy w pozycji "Księgi i raporty" i następnie "Formularze". W przypadku posiadania wersji mMedica w wersji Plus (oznaczonej znakiem +), użytkownik ma możliwość dodawania własnych szablonów. 

W ramach naszej oferty dotyczącej aplikacji mMedica, tworzymy także gotowe szablony wg wytycznych klienta. Poniżej przestawiamy kod źródłowy przykładowego formularza interaktywnego pozwalającego na wydruk standardowego zaświadczenia lekarskiego.

{view pacjent SK_ZASWLEK q.sk_id_pac={param pacjent/id_pac}}

<html>
 <head>
  <style>
   * {
    font-size: inherit;
   }

   .box {
    border: 1px solid black;
    padding: 0.5em;
   }

   .box-hidden {
    padding: 0.5em;
   }

   .center {
    display: block;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    text-align: center;
   }

   .font {
    margin: 1em;
    overflow: hidden;
   }

   .left {
    float: left;
    overflow: hidden;
   }

   .right {
    float: right;
    overflow: hidden;
   }

   .pesel {
    border-collapse: collapse;
    display: inline;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <p class="font">
   <span class="left">Pieczątka zakładu</span>
   <span class="right">...................................., dnia ............................</span>
  </p>
  <br><br><br><br><br><br><br><br>
  <h1 class="center">ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE</h1>
  <p class="font">
   <b>Nazwisko i imię&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>
   <span>{field pac_nazwisko} {field pac_imiona}</span> 
  </p>
  <p class="font">
   <span class="left">
    <b>Data urodz.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>
    <span>{field pac_data_ur}</span>
    <table class="pesel"><tr><td class="box-hidden">&nbsp;</td></tr></table>
   </span>
   <span class="right">
    <table class="pesel">
     <tr>
      <td class="box-hidden" style="font-size: 18px;">PESEL</td>
      {field pac_pesel field_match=(.);field_replace=<td class="box">$1</td>}
     </tr>
    </table>
   </span>
  </p>
  <br><br><br>
  <p class="font">
   <b>Nazwa i nr dowodu tożsamości&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>
   <span>{field pac_nr_dowosob}</span>
  </p>
  <p class="font">
   <b>zamieszkały(a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>
   <span>{field pac_kod_poczt} {field pac_miasto}, {field pac_ulica} {field pac_nr_domu}</span>
  </p>
  <p class="font">
   <b>Rozpoznanie&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>
   <span>{field sk_rozpoznanie_kod} - {field sk_rozpoznanie_nazwa}</span>
  </p>
  <p class="font">
   <b style="width: 25%;">Cel wydania zaświadczenia&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>
   <span>{field sk_cel_wydania field_match=(\n);field_replace=<br>}}</span>
  </p>
  <br><br><br><br><br>
  <p class="font">
   <span class="right">
    .........................................................................
    <br>
    <span >Pieczątka i podpis lekarza</span>
   </span>
  </p>
 </body>
</html>

 

Tagi

Dodaj komentarz

Czysty tekst

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
 • Adresy web oraz email zostaną automatycznie skonwertowane w odnośniki